Netwerk Ondernemen Brussel vzw
Witte Patersstraat 4
Brussel 1040
Tél.+32 (0)2 880 78 70
Netwerk Ondernemen Brussel vzw
50.826794, 4.400284
  • Home >
  • Begeleiding

Begeleiding van de laureaat door Netwerk Ondernemen Brussel: individuele hulp van een ervaren bedrijfsleider

Als laureaat van Netwerk Ondernemen geniet u van:

Langdurige individuele begeleiding door een ervaren ondernemer

Een bedrijfsleider van Netwerk Ondernemen Brussel verbindt zich er persoonlijk en belangeloos toe om de nieuwe ondernemer gedurende twee à drie jaar te begeleiden. Hij ontmoet hem iedere maand om hem te helpen zijn functie als bedrijfsleider uit te oefenen en reikt hem zijn ervaring, operationele begeleiding en steun aan vanuit zijn eigen relatienetwerk. De maandelijkse afspraak met de begeleider biedt de jonge ondernemer de kans omafstand te nemen, de balans op te maken, zijn dashboard bij te werken en de prognoses bij te stellen. Dankzij de begeleiding wordt het nemen van beslissingen bevorderd en wordt een vangnet geboden. Jaarlijks wordt in het volledige netwerk ruim 2.000 uur advies verstrekt.

Na vijf jaar is 80% van de door Netwerk Ondernemen Brussel begeleide ondernemingen nog altijd actief vijf jaar na de oprichting.

 

De laureatenclubs van Netwerk Ondernemen Brussel: waar ondernemers elkaar ontmoeten en collectief kennis verwerven in een aangenaam kader

De oprichtersclub komt maandelijks samen en biedt jonge ondernemers de kans om in een aangenaam kader regelmatig van gedachten te wisselen met andere ondernemers die zich in dezelfde situatie bevinden. Het is een plaats waar opleidingen, contacten worden gelegd en wordt geluisterd, een manier om advies te krijgen en te voorkomen dat de nieuwe ondernemer geïsoleerd raakt. Aansluitend volgen bijna altijd praktijkgerichte uiteenzettingen van bedrijfsleiders.

 

Openstelling van professionele netwerken om tijd te winnen bij de opstart

Dankzij deze unieke netwerking kunnen jonge ondernemers zich via de bedrijfsleiders van Netwerk Ondernemen Brussel sneller integreren en ontwikkelen in lokale, nationale en internationale economische netwerken.

 

Wederkerigheid

De begeleiding van oprichters en overnemers van ondernemingen door de leden van Netwerk Ondernemen Brussel steunt op de principes van kosteloosheid en wederkerigheid, waarop de waarden van Netwerk Ondernemen zijn gebaseerd.