Netwerk Ondernemen Brussel vzw
Witte Patersstraat 4
Brussel 1040
Tél.+32 (0)2 880 78 70
Netwerk Ondernemen Brussel vzw
50.826794, 4.400284
  • Home >
  • Kernwaarden

De begeleiding van Netwerk Ondernemen steunt op kosteloosheid en wederzijdse hulp onder bedrijfsleiders

De begeleiding die Netwerk Ondernemen Brussel aanbiedt, steunt op drie fundamentele principes die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Naast een gemeenschappelijk merk, doel en aanbod delen alle verenigingen van Netwerk Ondernemen in Europa en Noord Afrika deze principes, die de voorbije 27 jaar hun doeltreffendheid hebben bewezen:

De mens staat centraal

Meer nog dan de kwaliteit van het aangebrachte project is het de persoon zelf, met zijn potentieel om ondernemer te worden, die de steun van de bedrijfsleiders tot stand brengt.

Principe van kosteloosheid

De hulp die de oprichters en overnemers wordt aangeboden is kosteloos, zodat alle beschikbare middelen kunnen worden ingezet om het project te laten slagen; kosteloosheid van de begeleiders (economisch burgerschap).

Geest van wederkerigheid

De begunstigden wordt gevraagd om morgen aan anderen te geven wat ze vandaag zelf hebben ontvangen, zodat ze een schakel worden in een keten van bedrijfsleiders die elkaar helpen.

Bekijk de getuigenis van André Mulliez, waarin hij de kernwaarden en de geschiedenis van Netwerk Ondernemen schetst.