Netwerk Ondernemen Brussel vzw
Witte Patersstraat 4
Brussel 1040
Tél.+32 (0)2 880 78 70
Netwerk Ondernemen Brussel vzw
50.826794, 4.400284
 • Home >
 • Juridische vermeldingen

Juridische vermeldingen

 • Bedrijfsidentificatie : RESEAU ENTREPRENDRE INTERNATIONAL
 • Zetel : 15 rue de Chavril, espace 15 –69110 Sainte-Foy-lès-Lyon France
 • Tel: +33 (0)4.72.42.05.83
 • SIRET : 515 130 169 00011
 • SIREN : 515 130 169
 • Communicatieverantwoordelijke:Cédriane Moreau/Frédéric Tancrez
 • Ontwikkeling, grafische vormgeving:
  Bedrijfsidentificatie Le Phare
  58, avenue du Parc de Procé 44100 Nantes
  Tel: 02 51 84 11 90 - Fax: 02 51 84 11 91
 • Hosting :
  Bedrijfsidentificatie Oceanet Technology
  2, impasse Joséphine Baker 44800 Saint-Herblain
  Tel: 02 28 03 78 78 - Fax: 02 28 03 78 79

Persoonlijke gegevens

Iedereen heeft het recht om zijn gegevens te raadplegen, te wijzigen en te schrappen (artikel 34 van de Franse wet ‘Informatique et Libertés’ van 6 januari 1978).
Om dit recht uit te oefenen, wordt verzocht contact op te nemen via international@reseau-entreprendre.org of zich te wenden tot Réseau Entreprendre International, 15 rue de Chavril, espace 15 – 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon (Frankrijk).
Overeenkomstig de Franse wet nr. 78-17 van 06/01/1978 betreffende informatica, bestanden en vrijheden, is deze website aangegeven bij de Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) in Frankrijk. NETWERK ONDERNEMEN INTERNATIONAAL mag de klantgegevens op vertrouwelijke wijze bewaren en archiveren voor bewijsdoeleinden.

Fotocredits

De toegang tot www.reseau-entreprendre-international.org en het gebruik van de inhoud van de website zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die hierna worden beschreven. Door naar www.reseau-entreprendre-international.org te surfen en op deze website te navigeren aanvaardt de bezoeker zonder voorbehoud de volgende bepalingen:

Intellectuele eigendom

De website is de exclusieve eigendom van NETWERK ONDERNEMEN INTERNATIONAAL, dat als enige gemachtigd is om de intellectuele eigendomsrechten en de persoonlijkheidsrechten die aan deze website verbonden zijn te gebruiken en te exploiteren, met name de merken, tekeningen en modellen, auteursrechten en beeldrechten, op originele titel of door afstand of exploitatielicentie.

Het gebruik van een deel of het geheel van www.reseau-entreprendre-international.org, met name door downloads, reproductie, doorsturen of vertonen voor ander dan persoonlijk en privégebruik met niet-commercieel oogmerk is ten strengste verboden.

Hyperlinks naar andere websites

Naar de website mag alleen worden doorgelinkt na voorafgaande schriftelijke toestemming van NETWERK ONDERNEMEN INTERNATIONAAL. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. NETWERK ONDERNEMEN INTERNATIONAAL wijst iedere aansprakelijkheid af m.b.t. de inhoud van de websites waarnaar op de website wordt verwezen.

Cookies

Ter uitvoering van de bepalingen van EG-richtlijn 2002/58 maakt NETWERK ONDERNEMEN INTERNATIONAAL gebruik van cookies voor identificatiedoeleinden.
Die cookies blijven gedurende vijf (5) jaar opgeslagen op de computer van de internetgebruiker, tenzij ze worden gewist.
Iedere internetgebruiker heeft het recht om die cookies te weigeren (klik op ‘Internetopties’, tab ‘Algemeen’, ‘Browsegeschiedenis’, ‘Verwijderen’), met dien verstande dat het gebruik van de website hierdoor kan worden beperkt. Een cookie biedt ons niet de mogelijkheid om u te identificeren. In het algemeen registreren cookies informatie over uw surfgedrag op onze website (de geraadpleegde pagina’s, datum en uur van raadpleging enz.) die we dan tijdens een later bezoek aan de website kunnen aanwenden.

Aansprakelijkheid van NETWERK ONDERNEMEN INTERNATIONAAL

Op de bij wet toegestane voorwaarden draagt NETWERK ONDERNEMEN INTERNATIONAAL geen enkele aansprakelijkheid:

• voor enige onduidelijkheid, onnauwkeurigheid of vergetelheid noch voor enige schade die voortvloeit uit de intrusie van een derde waardoor de op de website ter beschikking gestelde informatie is gewijzigd
• in geval van schade die wordt veroorzaakt door de toegang van een niet-geautoriseerde derde tot de website www.reseau-entreprendre.org of waardoor de website onbereikbaar wordt.

De bezoeker wordt ervan op de hoogte gesteld dat NETWERK ONDERNEMEN INTERNATIONAAL de toegang tot de website te allen tijde kan onderbreken wegens onderhoud, om veiligheidsredenen of om iedere andere technische reden.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden geregeld door het Frans recht. Enkel Franse rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over geschillen die direct of indirect verband houden met de toegang tot of het gebruik van deze website.
De originele versie van deze voorwaarden is in het Frans opgesteld. In geval van conflict of incoherentie tussen deze en de Franse versie, heeft de Franse versie voorrang.