Netwerk Ondernemen Brussel vzw
Witte Patersstraat 4
Brussel 1040
Tél.+32 (0)2 880 78 70
Netwerk Ondernemen Brussel vzw
50.826794, 4.400284
  • Home >
  • Getuigenissen
Terug naar de getuigenissen
Getuigenis omtrent Netwerk Ondernemen Brussel vzw
Tom DEVUYST

Tom DE VUYST & Christophe TONGLET

VOLTA - Brussels Art Studios
Oprichters

Begeleider: Idès DE VOS VOLTA - Brussels Art Studios

Getuigenis...

Als jonge ondernemers met een atypisch project voor de culturele sector hebben we het geluk gehad gedurende 3 jaar te mogen genieten van de steun van het Netwerk Ondernemen.

Hoewel we met ons project nog niet van start zijn gegaan, hebben we in die ondersteuning veel belangrijke elementen gevonden die ons in staat stelden het project in de goede richting te sturen. Via onze coach heeft Netwerk Ondernemen Brussel ons in de eerste plaats een blik van buitenaf, een kritische en opbouwende kijk geboden, waardoor we onze ideeën goed konden structureren en ons businessplan doeltreffend vervolledigen. Gedurende de vele coachingsessies hebben we ons project kunnen verfijnen, samenvatten, ontbrekende elementen kunnen opsporen, nieuwe doelen bepalen… kortom, het verbeteren. Netwerk Ondernemen Brussel heeft ons ook de gelegenheid geboden aan te sluiten bij een uitgebreid netwerk van beginnende en ervaren ondernemers, die weliswaar niet tot dezelfde sector behoren, maar ons toch in staat stelden een antwoord te vinden op veel van onze vragen en met nieuwe ogen te kijken naar wat het betekent te “ondernemen”.

In de workshops en andere ontmoetingen met laureaten werden belangrijke onderwerpen aangekaart. Hoewel ze niet altijd rechtstreeks toepasbaar op onze situatie waren, hebben we er altijd iets constructiefs uit gehaald.

We hebben een bijzonder enthousiast team leren kennen, altijd luisterbereid en klaar om ons te helpen, op het juiste spoor te zetten, raad te geven. We zijn van mening dat dit een zeer waardevolle bijdrage is geweest.