Netwerk Ondernemen Brussel vzw
Witte Patersstraat 4
Brussel 1040
Tél.+32 (0)2 880 78 70
Netwerk Ondernemen Brussel vzw
50.826794, 4.400284

Een netwerk van bedrijfsleiders die nieuwe ondernemers begeleiden

Onze kracht zit in de begeleiding van nieuwe ondernemers

Onze opdracht is bijdragen tot het succes van nieuwe ondernemers die reële werkgelegenheid en welvaart kunnen creëren. 

Kernactiviteiten van Netwerk Ondernemen Brussel:

- begeleiding door bedrijfsleiders. Het engagement van de bedrijfsleiders binnen Netwerk Ondernemen wordt gedreven door hun passie voor ondernemen en hun verlangen om die passie door te geven aan nieuwe ondernemers, in een geest van economisch burgerschap. Zo trekken de leden belangeloos tijd uit om projecten te bestuderen, deel te nemen aan goedkeuringscomités, laureaten te begeleiden en de drijvende kracht te zijn achter hun vereniging … Dit komt neer op meer dan 70.000 uren per jaar die belangeloos worden gepresteerd.

De bedrijfsleiders van Netwerk Ondernemen Brussel begeleiden oprichters en overnemers van ondernemingen met potentieel

De begeleiding van Netwerk Ondernemen Brussel is gericht op oprichters en overnemers die gezien hun ambitie, hun ondernemerspotentieel, hun vak en de markt waarop ze mikken, in staat zijn om van hun onderneming een kmo met ontwikkelingspotentieel te maken.

Om door een bedrijfsleider van Netwerk Ondernemen te worden begeleid, moet de nieuwe ondernemer beantwoorden aan een aantal selectiecriteria en zo laureaat worden.

Zo dicht mogelijk bij de ondernemers staan  

De begeleiding wordt zo dicht mogelijk in de buurt aangeboden. Het netwerk bundelt verenigingen van bedrijfsleiders die graag willen bijdragen aan de oprichting en de overname van kmo's met groot potentieel in hun werkgelegenheidsgebied.

De verenigingen van Netwerk Ondernemen werken autonoom. Hun exploitatiebudget wordt hoofdzakelijk gedekt door de bijdragen van de bedrijfsleiders, boven op hun belangeloze inzet.

 

Getuigenis van Els De Clercq, General Manager van Netwerk Ondernemen Brussel.  Ze legt hier uit de opdracht en de objectiven van Netwerk Ondernemen.

 

Getuigenis van Grégoire de Streel, de voorzitter van Netwerk Ondernemen Brussel die op 8 oktober werd geïnterviewed naar aanleiding van het Feest van de Laureaten. Hij beschrijft de activiteiten en resultaten van Netwerk Ondernemen Brussel in het Brusselse Gewest en toont zijn positieve sociaal-economische impact in de regio aan.