Netwerk Ondernemen Brussel vzw
Witte Patersstraat 4
Brussel 1040
Tél.+32 (0)2 880 78 70
Netwerk Ondernemen Brussel vzw
50.826794, 4.400284
  • Home >
  • Selectiecriteria

Oprichters en overnemers van ondernemingen: selectiecriteria met het oog op begeleiding door Netwerk Ondernemen Brussel

De begeleiding van Netwerk Ondernemen is gericht op oprichters en overnemers die gezien hun ambitie, hun ondernemerspotentieel, hun vak en de markt waarop mikken, in staat zijn om van hun onderneming een kmo met ontwikkelingspotentieel te maken. Om in aanmerking te komen, moet uw project dus aan verschillende criteria voldoen.

De plaats waar de projecthouder zich bevindt: een belangrijk criterium om te worden begeleid door een bedrijfsleider

Opdat de vereniging de projecthouder een individuele en collectieve begeleiding van hoge kwaliteit zou kunnen verzekeren, moet de projecthouder met een verplaatsing van één uur bereikbaar zijn.

Focus van Netwerk Ondernemen Brussel: ‘projecten met potentieel' waarmee banen worden gecreëerd

Oprichting: creatie op termijn van een relevant aantal banen (> vijf banen binnen drie jaar) en de wil van de projecthouder om zich te onderscheiden t.a.v. de markt.
Overname: project waarbij de nieuwe ondernemer vastberaden is om de overgenomen onderneming een nieuwe impuls te geven.
Een franchisingproject is mogelijk. Het franchisingcontract zal worden onderzocht om na te gaan wat de begeleidingsbehoefte van de franchisenemer is, welke controle hij over zijn onderneming heeft en wat de toegevoegde waarde van de vereniging is t.o.v. de franchisegever.

Netwerk Ondernemen Brussel begeleidt jonge ondernemingen

Oprichting: van zes maanden vóór de start (het businessplan werd reeds opgesteld en de statuten van de onderneming werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) tot 18 maanden na de aanvang van de activiteit (deze termijn wordt verlengd in geval van een lange R&D-fase).

De projecthouder moet controle hebben over de onderneming en moet een reële behoefte aan begeleiding hebben

Het management van de opgerichte of overgenomen onderneming moet de hoofdactiviteit van de kandidaat vormen.
De projecthouder moet controle over de onderneming hebben en moet een meerderheid in het kapitaal van de vennootschap bezitten.
De kandidaat moet een reële behoefte aan begeleiding hebben en moet dit ook aangeven.


Respect voor de kernwaarden van Netwerk Ondernemen ...

De mens staat centraal: iedereen mag zich kandidaat stellen, ongeacht leeftijd, nationaliteit, opleidingsniveau of beroepstraject, op voorwaarde dat voormelde criteria zijn vervuld.

Principe van kosteloosheid: een lid van Netwerk Ondernemen mag niet financieel betrokken zijn in de onderneming van een kandidaat of laureaat.

Geest van wederkerigheid: wie geholpen wordt, wordt gevraagd om morgen aan anderen te geven wat ze vandaag zelf hebben ontvangen, zodat ze een schakel worden in een keten van bedrijfsleiders die elkaar helpen.