Netwerk Ondernemen Brussel vzw
Witte Patersstraat 4
Brussel 1040
Tél.+32 (0)2 880 78 70
Netwerk Ondernemen Brussel vzw
50.826794, 4.400284
  • Home >
  • Word Laureaat

Word Laureaat

Projecthouder: professionaliseer uw project om een onderneming op te richten en word laureaat van Netwerk Ondernemen Brussel!

Fasen in de professionalisering van uw project:


 

Als Laureaat van Netwerk Ondernemen Brussel, kunt u genieten van:

  • Een persoonlijke en regelmatige begeleiding: een ervaren ondernemer engageert zich persoonlijk om u gedurende 2 tot 3 jaar te begeleiden en u op te leiden tot bedrijfsleider (delen van ervaringen) en u te helpen afstand nemen;
  • Een collectieve begeleiding: een maandelijkse bijeenkomst, de Laureatenclub laat u toe regelmatig in alle confidentialiteit ervaringen uit te wisselen met ander ondernemers, in dezelfde situatie. Het is een ontmoetingsplaats voor opleiding, contacten en gehoor, een mogelijkheid om raad te krijgen en het isolement te verbreken.

Laureaat worden van Netwerk Ondernemen Brussel laat u ook toe om de lokale, nationale en internationale economische netwerken van ondernemers die lid zijn te integreren.

Onze kracht ligt in de begeleiding.

De Laureaat geniet van de begeleiding van een ervaren ondernemer. Deze stelt zijn ervaring ter beschikking, een operationele begeleiding en de steun van zijn eigen relationeel network. Iedere maand, is de meeting met de begeleider het moment voor de starter om de balans op te maken, zijn indicatoren up te daten en zijn voorspellingen te verfijnen. De begeleiding maakt de beslissing gemakkelijk en veiliger maar de starter blijft altijd de beslissingsnemer.

Selectieproces van de projecten:

1ste fase:

Eerste contacten met de projecthouder en preselectie van de projecten

- Telefonisch onderhoud met een werknemer van de vereniging, een persoonlijk onderhoud met de kandidaat, gevolgd door een voorselectie op basis van de selectiecriteria en/of heroriëntatie naar andere ondersteuningsstructuren indien nodig.

- De kandidaat vult het inschrijvingsformulier in op onze inschrijvingsplatform: 

- Alle vaste medewerkers en de bedrijfsleiders van de verenigingen van Netwerk Ondernemen die zich belangeloos inzetten, moeten de vertrouwelijkheid van de projecten respecteren.

2de fase:

Ontmoetingen met bedrijfsleiders en studiegelastigden met het oog op verrijking en professionalisering van de gepreselecteerde projecten

- Eerste ontmoeting met de studiegelastigde of de directeur van de vereniging over het menselijke aspect, markt, strategie, financiën en indien nodig heroriëntatie van kandidaten die niet in aanmerking komen naar andere begeleidingsstructuren die beter aansluiten bij hun project
- Afspraak met het oog op validatie met ervaren bedrijfsleiders en experts die lid zijn van Netwerk Ondernemen Brussel om u te oriënteren en om u te helpen uw project te professionaliseren: afbakening van de oprichtingsfasen, analyse, bepaling van de behoeften en individuele hulp om afstand te nemen samen met bedrijfsleiders, evaluatie van uw potentieel
- Onderzoek van het project door een studiegelastigde

3de fase:

Presentatie van de aangescherpte projecten aan het Selectie Comité van bedrijfsleiders die met eenparigheid van stemmen zullen beslissen of de projecthouder zal worden begeleid

Na validatie van uw project, d.i. na twee tot zes maanden naargelang van de maturiteit van het project bij het eerste contact, mag het project worden voorgesteld aan het Selectie Comité.
- De studiegelastigde schrijft een samenvatting, die aan het Selectie Comité zal worden voorgelegd.
- De kandidaat presenteert zijn project aan het Selectie Comité, dat bestaat uit een tiental bedrijfsleiders. Die zullen dan nagaan of mens en project op elkaar zijn afgestemd, of het project realistischisen of de wil aanwezig is om in Netwerk Ondernemen te stappen.
- Het Selectie Comité beslist met eenparigheid van stemmen over de begeleiding vande projecthouder. Bij een positieve beslissing wordt u laureaat: uw begeleider wordt aangesteld, er wordt gezocht naar passende oplossingen en de verbintenis wordt aangegaan om u te begeleiden.